| Adresa : Puškinova 26, 21000 Novi Sad |
| Kontakt telefon : +381 65 571 6879 | +381 21 654 1001